Arkiv: ABF:s lokalavdelning 1720, Överkalix

Grunduppgifter

ABF:s lokalavdelning 1720, Överkalix
1
0
1945 - 1945
1
Lokalavdelningen bildades 1943 på initiativ av Överkalix FCO. Under avdelningens första skede skedde det mesta arbetet helt på ideell basis, dvs oavlönat. Styrelseledamöterna hade 100 kr i årsarvode, men under många år hade man ej råd att ta ut dessa pengar. Numera har ABF-avdelningen tillsammans med Kalix ABF en anställd instruktör. Under verksamhetsåret 1971/72 anordnades 151 studiecirklar med 1162 deltagare varav 787 kvinnor. Avdelningen hade en mycket livlig studieverksamhet för pensionärer. Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973 del 2

Placering

Tillhör Medlemsförening arkivbildarnr 2933 ABF Norr

Sekretess

Länkar

Bilagor