Arkiv: Bensby Baptist Elimkapell

Grunduppgifter

Bensby Baptist Elimkapell
1
0
1925 - 1995
1
Församlingen bildades 1888. Möten hölls i skolan, men 1903 stängdes denna för möten på initiativ av prästerna, varför bl a som en följd av detta Salomkapellet i Björsbyn byggdes. En Byggnadsförening startades dock och 1907-08 togs Elimkapellet i bruk. Detta överläts 1952 till Nederluleå Baptistförsamling. 1905 skedde så sammanslagningen med Börjelslandet och därmed bildandet av Nederluleå Baptistförsamling.

Placering

Övergått B 5 a - 17

Sekretess

Länkar

Bilagor