Arkiv: Jämtöns Baptistförsamling

Grunduppgifter

Jämtöns Baptistförsamling
1
0,22
1892 - 1991
6
Folkrörelsearkivet 2725 Jämtöns Baptistförsamling Jämtöns Baptistförsamling bildades år 1888. 1890 byggdes Elimkapellet i Jämtön med plats för 200 personer. Sista årsmötet år 1990 + handlingar överlämnades vid övergång till Luleå Baptistförsamling den 27 januari 1991. Råneå Baptistförsamling som bildades vid årsskiftet 1883/84 hade till en början sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Jömtön. Det försya baptistdopet i Råneå socken ägde rum 15/7 1883 vid Lillklubben i Jämtön. Bland de döpta var knektarna Erik Jämte, Anton Blixt och Lars Erik Öhrn. 1890 byggdes Elimkapellet i Jämtön för 200 personer. 1913 delades församlingen i två delar: Råneå första (Jämtön) och Råneå andra baptistförsamling (Rånbyn och Prästholm). 1947 skedde ånyo ett namnbyte då Råneå första baptistförsamling blev Jämtöns Baptistförsamling och den andra församlingen Råneå Baptistförsamling. Arkiv- och föreningsinventering i fd Råneå kommun 1978-1979 del 2.

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor