Arkiv: Hortlax Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Hortlax Socialdemokratiska kvinnoklubb
1
0
1947 - 2000
4
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2276 Hortlax Socialdemokratiska kvinnoklubb Klubben bildades 1945 eller 1946 med 17 medlemmar. Dess verksamhet nedlades 1972, men återupptogs i november 1973 Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor