Arkiv: Gällivare Andelstvättförening u.p.a.

Grunduppgifter

Gällivare Andelstvättförening u.p.a.
1
0,05
1944 - 1944
1
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2487 Gällivare Andelstvättförening u.p.a, Gällivare Föreningen bildades 1944. Den trädde i likvidation 1952, varefter verksamheten övertogs av kommunen. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 1, sid. 76.

Placering

Donerad

Sekretess

Länkar

Bilagor