Arkiv: EFS Missionsförening Munksund

Grunduppgifter

EFS Missionsförening Munksund
1
0
1902 - 1990
9
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2109 EFS Missionsförening Munksund Munksunds-Skuthamns Kristeliga Ungdomsförening bildades 1909, men nedlades tydligen efter någon tid. Verksamheten återupptogs 1917, då föreningen antog DUF:s stadgar. Solglimten startades 1920 med 40-60 flickor. Medlemmarna bildade även sångförening, bibliotek, syförening, solskenskommitte, söndagsskola samt 1924 juniorförening. Medlemsantalet 1910 var 66, 1924 69 och 1938 151. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

Övergått

Sekretess

Länkar

Bilagor