Arkiv: Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU, Luleå
1
1,76
1927 - 1987
22
Arkiv 2461 Avenska Missionskyrkans Ungdom SMU Innehåller även mtrl från: Betel Söndagsskollärarkår SSK (Söndagsskolors Syförening) Luleå Skolhemsförening Föreningen Arbetsbiet Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet hade sin begynnelse i föreningen Arbetsbiet som till en början endast var öppen för unga kvinnor, men så småningom 1898 blev öppen för både unga kvinnor och män. Fram till 1930-talet fanns ingen övre åldersgräns för medlemmarna, men då sattes åldersgränsen till 40 år. 1937 inköptes ett sommarhem på Mjölkudden "Solborgen". Juniorverksamheten som också sorterades under församlingen bildades 1918 med Syskonringen och verkade för ungdom i åldern 13-18 år Hämtat ur Missionsförsamlingens jubileumsberättelser

Placering

Arkivet bör omförtecknas
Arkivet bör omförtecknas

Sekretess

Betel Söndagsskollärarkår SSK (Söndagsskolors Syförening) Juniorföreningen Syskonringen (Unga Viljor). Hela detta arkiv bör omförtecknas

Länkar

Det finns inga länkar