Arkivbildare: Hugo Hansson Bredåker

Grunduppgifter

Hugo Hansson Bredåker
1766
Bredåker
  • 258200000 Bodens kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1766     Hugo Hansson Bredåker, Boden


 

Leveransuppgift förkommen. Arkivmaterialet är till delar i dåligt skick till följd av mögel. Det angripna materialet är nogsamt förslutet och bör ej öppnas utom i trängande fall. Hanssons verksamhet omfattade diversehandel samt virkesaffärer med leveranser utanför länet och till Norge. Han köpte in rotposter och höll sig med lejda huggare. Materialet är av intresse för lokalhistoriker.

/CuH 1985.


Med hänvisning av ovan nämnda mögelproblem bör inte material som har blivit "förslutet" plockas fram.


Länkar

Bilagor

Relationer