Arkivbildare: Johan Öqvist Smed, personarkiv

Grunduppgifter

Johan Öqvist Smed, personarkiv
Johan Öqvist Smed
1797
Haparanda
  • 258300000 Haparanda kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1797     Johan Öqvist Smed, Haparanda


 

Leveransen sannolikt fr 1960-talet medan härkomsten är obekant och tillkommen samtidigt med arkiven 550 och 1798.


Arkivet, bestående av fyra volymer omfattar åren 1862 - 1908 och redogör för de arbeten Öqvist utfört till enskilda beställare inom Haparanda och Nedertorneå.

Dessa är i detalj angivna och kan ge en intressant insikt för en lokalhistoriker. Bilagt till samlingsvolymen 1 finnes en av Demografiska databasen upprättad livslinje över familjen Öqvist. I en av banden framgår också namnen på de anställda hos smeden och i dennes familj.


okänd härkomst         (CUH okt -95)


Länkar

Bilagor

Relationer