Arkivbildare: Johan Öqvist Smed

Grunduppgifter

Johan Öqvist Smed
1797
Haparanda
  • 258300000 Haparanda kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1797 Johan Öqvist Smed, Haparanda Leveransen sannolikt fr 1960-talet medan härkomsten är obekant och tillkommen samtidigt med arkiven 550 och 1798. Arkivet, bestående av fyra volymer omfattar åren 1862 - 1908 och redogör för de arbeten Öqvist utfört till enskilda beställare inom Haparanda och Nedertorneå. Dessa är i detalj angivna och kan ge en intressant insikt för en lokalhistoriker. Bilagt till samlingsvolymen 1 finnes en av Demografiska databasen upprättad livslinje över familjen Öqvist. I en av banden framgår också namnen på de anställda hos smeden och i dennes familj. okänd härkomst (CUH okt -95)

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar