Arkivbildare: EFS Persön

Grunduppgifter

EFS Persön
1804
Persön
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1804     EFS Persön


 

Persön EFS, fd DUF


Föreningen bildades 1908. Vid årets slut var antalet medlemmar 62. 8/8 1925 rapporteras att "inga möten hållas numera". Afgiften betalas ordentligt". 1933 fanns 15 medlemmar och 1939 14. Föreningen existerar 1976.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977


Länkar

Bilagor

Relationer