Arkivbildare: Carl Hannus Lappmarksvaruhandel, Kiruna

Grunduppgifter

Carl Hannus Lappmarksvaruhandel, Kiruna
1813
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1813     Carl Hannus Lappmarksvaruhandel, KirunaHannus handelsverkamhet började 1898 i samband Ofotenbanans byggande; Hannu & Greens proviantförråd, med samarbetet upplöstes och Hannu startade lappmarksvaruhus i dåvarande Luossavaara, idag Kiruna.

Hannu avled 1911 och firman drevs i ett par år av svågern Pelllijeff vars räkenskaper också finns med. Materialet utgör blott en bråkdel av det ursprungliga men av avräkningsböckerna framgår kundernas vida spridning och inköp vara Handelsverksamheten väl dokumenterad genom fotografier i familen U.Hannus efterlämnade bildarkiv.
Länkar

Bilagor

Relationer