Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 651 Tvärån

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 651 Tvärån
1856
Tvärån
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1856 Svenska Skogs-o Flottningsarbetareförbundet avd 651 Tvärån Sv Skogsarbetareförbundets avd 8 s.3 Tvärån, fd avd 651 Avdelning 651 bildades 1935. Man var 10-12 medlemmar vid staten. Läget var sådant att man måste organisera sig, enligt P.W "Det var djäkla omöjligt att prata med arbetsgivarna. Arbetslösheten var stor, oftast hade man arbeta från efter trettonhelgen till påsk och hade man tur fick man jobb i flottningen. Under avdelningens mest aktiva period var man ca 100 medlemmar. " Det var väldigt mycket skogsarbetare här 89 1940- och 1950-talen. Nu finns här tre skogsarbetare". 1965, före uppgången i storavdelningen Piteå, var medlemsantalet 60 men sjönk snabbt en tid därefter Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Länkar

Det finns inga länkar