Arkivbildare: Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Kiruna

Grunduppgifter

Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Kiruna
fd Kiruna kommunistiska arbetarekommun Vänsterpartiet Kiruna
1857
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1857 Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Kiruna I maj 1917 bildade majoriteten i Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommun en vänstersocialistisk arbetarekommun. Ur den senare bildades så 1921 Kiruna kommunistiska arbetarekommun. Under 1920- och 1930-talen fanns inom arbetarekommunen ett antal sk celler inom Kiruna samhälle och längst Riksgränsbanan. Omkring 1940 försvann detta cellsystem och man bildade istället klubbar för olika bostadsområden samt fackklubbar för olika yrkeskategorier. Vid 1967 års omorganisation av partiet skedde namnbyte till VPK Kiruna. 1977 skedde en delning av partiet, varvid den "Moskvatrogna" delen övergick till Arbetarpartiet Kummunisterna APK. Så skedde även i Kiruna där en arbetarekommun tillhörande APK bildades. I september 1987 har VPK Kiruna ca 100 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar