Arkivbildare: Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28 sektion 30 (17) Öjeby sjukhem - Ekonomipersonalen

Grunduppgifter

Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28 sektion 30 (17) Öjeby sjukhem - Ekonomipersonalen
Svenska Kommunalarbetareförbundets avd 28 sektion 30 (Ekonomipersonalen) Statens Sjukhuspersonal Förbund avd 30 vid Öjeby Sjukhem, Piteå Ihopslagen 1964 med Statens Sjukhuspersonals Förbunds avd 12 Furunäset
1865
Öjebyn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1865 Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28 sektion 17 Öjeby sjukhem Arkiv från Svenska Kommunalarb förb.avd 28 sektion 17, Öjeby sjukhem, tidigare namn Statens Sjukhuspersonal Förbund vid Furunäsets sjukhus. Arkivet innehåller protokoll från 1907, innan en fackförening bildats vid dåvarande Furunäsets sjukhem. Furunäsets sjukhus var klart för de första patienterna 1893. Sjukhuset finns dokumenterat på andra håll. Den första fackföreningen bildades 1913 och var avdelning 12 av Sveriges Sinnessjukhus personals förbund. Senare bildades avdelningen 30 av samma förbund. Avd 12 organiserade personal inom vården och avdelning 30 de som arbetade inom "ekonomin". Det finns i nuvarande fackliga organisation 2 fanor tillhörande resp. avd 12 och avd 30. När landstingen 1967 tog över ansvaret för den psykiatriska vården, organiserades medlemmarna i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar