Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 909 Stockforsälven

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 909 Stockforsälven
1866
Stockforsälven
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1866 Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 909 Stockforsälven Avdelningen bildades 1937, men inregistrerades inte förrän 1938. man var ca 15 medlemmar i början och som flest var man ett 40-tal. Medlemsantalet sjönk under 1940-talets slut och 1950-talets början, när flera medlemmar började med kolning och blev "egna företagare". Vidare var de yngre inte så intresserade av att organisera sig. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Länkar

Det finns inga länkar