Arkivbildare: Gällivare-Malmbergets Radioklubb

Grunduppgifter

Gällivare-Malmbergets Radioklubb
2034
Gällivare-Malmb.
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2034 Gällivare-Malmbergets Radioklubb, Gällivare Klubben har lokaler i gamla lasarettet i Gällivare. Ordförande 1976 var Matti Kuivila. 1975 hade klubben en utställning på folkbiblioteket. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. 1/ Det statliga rundradioföretag Radiotjänst AB bildades 1925 (senare på 1960-talet Sveriges Radio). Regionalt hade regelbundna rundradioförsök pågått sedan 1922 med Boden Radio som en av pionjärerna. Denna ursprungligen militära sändare kom att från 1919 att fungera som kustradiostation och efterhand alltså med civila försökssändningar med underhållningsinslag Närmare därom i artikel i Norrländsk tidskrigt 4/74 (Hanno-Jacobsson) 2/ Hörbarheten, till följd av kristallmottagarnas begränsning gjorde det nödvändigt att bygga ut ett system av reläsändaren som via tråd ifrån Bodensändaren lokalt kunde radieras över den lokala reläsändaren. Kiruna kom igång under 1926 varför man även i Gellivare-Malmberget blev intresserad. Arkivet ger en fullödig bild alltifrån verksamhetsstarten 1927 fram till avveckling 1946.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar