Arkivbildare: Svartöstadens Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Svartöstadens Socialdemokratiska kvinnoklubb
Se arkiv 905
1953
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1953 Svartöstadens Socialdemokratiska kvinnoklubb 1908 fanns en kvinnoklubb, som 3/10 detta år beviljades inträde i arbetarekommunen. I ett protokoll 25/7 1908 vädjar klubben till arbetarekommunen om hjälp till bildande av kooperativ handelsförening. Inga övriga upplysningar har gått att erhålla om denna första klubb. 1948 bildades den nuvarande klubben med 13 medlemmar vid årets slut. 1975/76 hadekvinnoklubben 53 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar