Arkivbildare: IOGT-ungdomslogen 329 Bröderna, Svartöstaden

Grunduppgifter

IOGT-ungdomslogen 329 Bröderna, Svartöstaden
768
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 768 IOGT-ungdomslogen 329 Bröderna, Svartöstaden Ungdomstemplet 329 bildades 3/1 1897. 1/2 1902 skedde en omorganisation till ungdomsloge. Verksamheten nedlades 1934, men logen reorganiserades 1937. Senaste belägget är från 1963. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar