Arkivbildare: Ungdomsföreningen Hoppet Baptister Prästholm

Grunduppgifter

Ungdomsföreningen Hoppet Baptister Prästholm
773
Prästholm
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 773 Ungdomsföreningen Hoppet Baptister Prästholm Föreningen bildades 14/2 1914 med 15 medlemmar. Vid årsskiftet 1919/1920 var medlemsantalet 46 och 1925 45. Verksamheten låg nere mellan 1923 och 1928. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Länkar

Det finns inga länkar