Arkivbildare: Piteå Baptistförsamling

Grunduppgifter

Piteå Baptistförsamling
Juniorföreningen Framtiden Framtidshopp Ebeneser, Juniorföreningen Hoppets Här, Systraföreningen Ebeneser, Byggnadsföreningen Ebeneser Piteå
775
1850 - 2015
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 775 Piteå Baptistförsamling Piteå Baptistförsamling är den äldsta frireligiösa organisationen inom kommunen. Den bildades 1880, men innan dess hade baptister medverkat i väckelse och söndagsskola sedan 1859. Verksamheten var dock svag strax efter sekelskiftet och man tvingades sälja det 1895 invigda Betelkapellet. Församlingen hyrde därefter lokaler på skilda håll istaden. 1918 inköptes nuvarande Ebeneser. I början av 1930-talet tilldrog sig verksamheten stort intresse genom starka väckelserörelser. 1936 var medlemsantalet 202. Året därpå decimerades detta kraftigt, eftersom nya församlingar bildades runt om i byarna. Antalet medlemmar 1965 var 47, i ungdomsverksamheten deltog 57 ungdomar och i söndagsskolan fanns 52 elever. Pastor var Henning Rosenvik. Verksamheten bedrevs även i Tjället, Storfors. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

58

Länkar

Det finns inga länkar