Arkivbildare: NOV-logen 672 Apell, Svartöstaden

Grunduppgifter

NOV-logen 672 Apell, Svartöstaden
781
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 781 NOV-logen 672 Apell, Svartöstaden I IOGT:s handlingar står det att logen bildades 3/1 1907. av G A Värja. I Nfl står det att den bildades 27/10 1907 av medlemmar från logen Hermelin. Senaste belägget för dess existens är från 1915. P.S Enl charter startades logen med 13 medlemmar, bildare var G A Värja. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar