Arkivbildare: Luleå Folkpartiavdelning

Grunduppgifter

Luleå Folkpartiavdelning
fd Luleå frisinnade lokalavdelning
816
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 816 Luleå Folkpartiavdelning I Gustafsson nämner att det hölls ett möte i april 1902 om rösträttsfrågan i godtemplarlokalen. Därifrån rapporteras att Frisinnade medborgareföreningen ombildats till en lokalavdelning av Frisinnade landsföreningen. Detta skedde efter mötets avslutning. Under 1910-talet fanns även Frisinnade klubben i Luleå. Luleå frisinnade lokalavdelning bytte namn 1934 till Luleå folkpartiförening. Under 1930-talet var antalet medlemmar omkring 50-60. Under 1950-talet låg siffran omkring 300 och 1977-1978 var medlemaantalet 199. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar