Arkivbildare: Råneå Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Grunduppgifter

Råneå Socialdemokratiska Kvinnoklubb
819
Råneå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 819 Råneå Socialdemokratiska Kvinnoklubb Kvinnoklubben bildades 1947 med 13 medlemmar. Från 1950-talet och framåt har antalet medlemmar varierat mellan 30 och 35. 1975 nedlades verksamheten mycket beroende av att ingen ville åta sig ordförandeskapet. Klubbens sista möte, ett årsmöte hölls den 3 mars 1975. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar