Arkivbildare: Ersnäs Socialdemokratiska arbetareförening

Grunduppgifter

Ersnäs Socialdemokratiska arbetareförening
824
Ersnäs
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 824 Ersnäs Socialdemokratiska arbetareförening Ersnäs Socialdemokratiska förening, fd arbetarekommun Arbetarekommunen bildades för första gången 26/7 1924 och hade då hela södra Nederluleå till arbetsområde. Av allt att döma nedlades dock verksamheten efter några år. 1930 reorganiserades arbetarekommunen och anslöts till SAP 1/7 1930. Vid årsskiftet 1930-1931 hade den 16 medlemmar. 1972 var antalet 50 och detta skedde en omorganisation så att den forna arbetarekommunen bildade en socialdemokratisk förening tillhörande Luleå Socialdemokratiska arbetarekommumn. Antalet medlemmar 1976-1977 var 48. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar