Arkivbildare: NOV-logen 115, Kiruna

Grunduppgifter

NOV-logen 115, Kiruna
827
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 827 NOV-logen 115, Kiruna Verdandilogen bildades den 10 juni år 1900 strax efter det möte som hölls för bildandet av Luossavaara-Kiirunavaara Arbetareförbund. Mötet öppnades av C J Zetterqvist och 24 medlemmar anslöt sig i starten. Logen namn blev "samma namn som den blifvande Jernvägsstationen och möjligen hela samhället och bestämdes logens namn med öfvervägande majoritet till Kieruna". Vid årsskiftet 1910-1911 fanns 65 medlemmar och 1918 26 medlemmar. verksamheten nedlades 1919. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar