Arkivbildare: Unga Örnars Norrbottens distrikt

Grunduppgifter

Unga Örnars Norrbottens distrikt
831
  • 250000000 Norrbottens län
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 831 Unga Örnars Norrbottens distrikt Allmän historik om Unga Örnar i Sverige: Unga Örnar bildades av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 7 nov 1931. Förste ordförande blev Nils Goude. Verksamheten grundades med betoning på samarbete och solidaritet samt barnens egen bestämmanderätt mm. 1933 lösgjordes Unga Örnar från SSU pga beslutet av riksdagen att politiska organisationer inte längre skulle bära uniform. UÖ valde att behålla sin örn-uniform, eftersom man ansåg sig vara en scoutorganisation. Efter detta var det ABF som fick ta ett speciellt ansvar för UÖ, genom att utse en inspektör. Den förste inspektören blev Gösta Ronner. Från början var målsättningen att samla ungdomar mellan 12-15 år. 1937 sänktes dock åldersgränsen till 5 år och man delade upp medlemmarna i Solörnar, Örnungar och Unga Örnar. 1954 blev UÖ en självständig organisation. 1969 ersattes den tidigare örn-symbolen med "fyra barn i ring". 1971 upphörde det särskilda förhållandet mellan UÖ och ABF. Källa: Historik ur föreningens handlingar

Länkar

Det finns inga länkar