Arkivbildare: Unga Örnar Malmudden

Grunduppgifter

Unga Örnar Malmudden
835
Malmudden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 835 Unga Örnar Malmudden Föreningen bildades 1955. Den hade 1976 156 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar