Arkivbildare: Plutonsofficersföreningen F 21, Luleå

Grunduppgifter

Plutonsofficersföreningen F 21, Luleå
866
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 866 Plutonsofficersföreningen F 21, Luleå Underbefälsavdelningen bildades på seminariet 23/10 1941. Interimstyrelsens ordförande blev furir Gösta Holmer. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar