Arkivbildare: Unga Örnar Örnäset

Grunduppgifter

Unga Örnar Örnäset
867
Örnäset
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 867 Unga Örnar Örnäset Föreningen bildades 1954. den hade 1976 250 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar