Arkivbildare: ABF-Teatern Luleå

Grunduppgifter

ABF-Teatern Luleå
871
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 871 ABF-Teatern Luleå Teatern hör formellt under Luleå ABF-avdelning. Dess verksamhet inleddes omkring 1948. Under ledning av Thure Liljedahl hade teatern en glansperiod under 1950-talet och senare även under Paul Reichsbergs ledning. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar