Arkivbildare: Råneå Missionsförsamling

Grunduppgifter

Råneå Missionsförsamling
874
Råneå
  • 258000000 Luleå kommun
Råneå Missionsförsamling bildades 13/3 1887 med 10 medlemmar i starten. Församlingsbildandet skedde i Högsön. Till församlingens föreståmdare utsågs J M Ström i Strömsund. Till församlingens äldste valdes Magnus Sandberg i Jämtön, och handlanden Fredrik Durango i Rånbyn. Durango var ordförande från 15 maj 1887 fram till 1891. Efter några år valdes Johannes Andersson i Vitå till ordförande och blev en av de ledande för missionsfolket i Råneå¨. 1900 skedde namnbyte till Råneå Fria Missionsförening. Avsikten var att samla medlemmar från hela socknen, men trol pga kommunikationsskäl bildades det i Överstbyn Överstbyns Fria Missionsförening 2/4 1904 med 12 medlemmar. I Rånbyn inredde Durango en sal på övre våningen i sitt hus, den sk Durangovinden. 1896 började man bygga missionshuset, vilket kunde invigas Mikaelihelgen 1905. Missions byggdes även i Jämtön, Orrbyn och Vitå. Missioshuset i Vitå byggdes av en byggnadsförening som genom ett gåvobrev 20/3 1914 överlät huset till missionsförsamlingen. Föresamlingskretsar bildades ute i byarna och dessa blev efterhand alltmer självständiga. 1923 delades församlingen i 3 församlingar: Råneå Norra, Råneå Västra och Råneå Södra. fram t o m 1940-talet fanns den gamla Fria Missionsföreningen kvar som ett samhällshållande organ. 1936 delades den Södra församlingen i Rånbyns, Jämtöns och Vitå församlingar. Den Norra församlingen upplöstes 1975 och ingick då i Råneå Missionsförsamling. Råneå Västra församling är ännu fristående. 1947 brann missionskyrkan, varvid en del arkivarier brandskadades. 1948 uppfördes en ny kyrka med ca 120 sittplatser. 1976 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad av kyrkan. Antalet medlemmar i augusti 1979 är 74. Ungdomsarbete bedrivs i Råneå och Vitå; söndagsskola, nyingeverksamhet för 7-11 åringar, scouter 12-14 år samt tonårsgrupp. I Råneå och Vitå finns SMU-föreningar Pastorn i Råneå handhar de tre församlingarna i Råneå, Vitå och Jämtön "Ur Arkiv- och föreningsinventgering i f. d. Råneå kommun 1978-1979 del 2" av Staffan Johansson

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar