Arkivbildare: Folkpartiets kvinnogrupp, Luleå

Grunduppgifter

Folkpartiets kvinnogrupp, Luleå
878
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

878     Folkpartiets kvinnogrupp, Luleå


 

Det äldsta belägget är från 1938.


Länkar

Bilagor

Relationer