Arkivbildare: Skurholmens Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Skurholmens Socialdemokratiska förening
881
Skurholmen
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 881 Skurholmens Socialdemokratiska förening Enligt NSD-artikeln (28/1 1955) fanns 1908 Skurholmsstaden Socialdemokratiska arbetarekommun med 24 medlemmar. I partidistriktets årsmötesprotokoll 8/6 1908 omnämnes arbetarekommunen och att den ännu inte anslutit sig till partiet. Därefter har det inte påträffats några spår efter någon arbetarekommun förrän 1946, då den 4 december man startade Skurholmens Socialdemokratiska förening med 22 medlemmar i starten. Denna förening hade 1975-1976 50 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Handlingarna har levererats i omgångar som delar av Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun och har nu fått bilda ett eget arkiv.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar