Arkivbildare: Örnäsets socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Örnäsets socialdemokratiska kvinnoklubb
887
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 887 Örnäsets socialdemokratiska kvinnoklubb Klubben bildades 1964 med 52 medlemmar vid årets slut, 1975/76 hade klubben 57 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 Handlingarna har levererats i omgångar som delar av Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun (Arkiv 77), och har nu fått bilda ett eget arkiv.

Länkar

Det finns inga länkar