Arkivbildare: Stadsviken-Malmuddens Socialdemokratiska Förening

Grunduppgifter

Stadsviken-Malmuddens Socialdemokratiska Förening
888
Stadsviken-Mjölkudde
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 888 Stadsviken-Malmuddens Socialdemokratiska Förening Föreningen som under fösta tiden hette Malmuddens Socialdemokratiska förening, bildades 1950. Vid årsskiftet 1950-1951 hade föreningen 26 medlemmar, men redan efter ett år hade antalet stigit till 42 beroende på att medlemmar i Metalls fackklubb överförts till föreningen. I mars 1976 var antalet medlemmar 110 och föreningen var därmed Luleå arbetarekommuns största förening. Andelen kvinnor var ca 30 %. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar