Arkivbildare: Karlshälls-Karlsviks Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Karlshälls-Karlsviks Socialdemokratiska förening
890
Karlsvik, Karlshäll
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 890 Karlshälls-Karlsviks Socialdemokratiska förening Karlsviks-Karlshälls Socialdemokratiska förening, fd arbetarekommun. En arbetarekommun bildades 1926, men denna nedlades omkring 1928 och en ny kommun startades 1/4 1932 med 25 medlemmar. 1934 uppgick den i Luleå arbetarekommun som förening och som sådan existerade den fram till omkring 1939. 1948 bildades ånyo en Socialdemokratisk förening tillhörande Luleå arbetarekommun med 27 medlemmar i starten. Denna förening verkade till omkring 1950-talets mitt. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 Handlingarna har levererats i omgångar som delar av Luleå Socialdemokratiska Arbetarekommun (Arkiv 77) och har nu fått bilda ett eget arkiv

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar