Arkivbildare: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 13 Tuollavaara

Grunduppgifter

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 13 Tuollavaara
Alt. stavning: Tuolluvaara. Verksamheten nedlagd enligt uppgift från L.Lantto, kultursekr. Kiruna kommun (2014-09-03).
925
Tuollavaara
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 925 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 13 Tuollavaara Avdelningen bildades 16/4 1905. Fr o m 1926 utgjorde avdelningens medlemmar en sektion tillhörande Gruvs avd 12 i Kiruna. 1953 bildade man åter egen avdelning med det gamla avdelningsnumret 13 och denna verkade fram till 1 okt 1978, då den övergick till att vara sektion under avd 12. Som exempel medlemsantal kan följande år nämnas: 1909-1910 74, 1915-1916 50, 1935-1936 40, 1938-1939 105, 1951-1952 130 samt 1971-1972 290 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar