Arkivbildare: Kooperativa Föreningen Malmberget

Grunduppgifter

Kooperativa Föreningen Malmberget
2609
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2609 Kooperativa Föreningen Malmberget, Gällivare På andelsbeviset står att föreningen är inregistrerad som ekonomisk förening 1895-06-28. Andra uppgifter säger att föreningen bildades 1899 på initiativ av gruvarbetare härstammande från Sundsvall. Till Kooperativa Förbundets kongress år 1900 hade föreningen lämnat en motion som var ett resultat av den klara politiska linjen inom gruvarbetarkåren: "att Kooperativa Förbundet skall bestå endast av sådana kooperativa konsumtions- och handelsföreningar, vilkas medlemmar samt och synnerligen tillhöra socialdemokratiska arbetarepartiet". Eftersom motionen stred mot den kooperativa neutraliteten återtog representanten från Malmberget sin motion. P g a övertagandet av ett gammalt varulager samt kredithandel tvingades föreningen i konkurs 1901. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar