Arkivbildare: Finska Arbetareföreningen i Koskullskulle

Grunduppgifter

Finska Arbetareföreningen i Koskullskulle
935
1899 - 1902
Koskullskulle
  • 252300000 Gällivare kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

935     Finska Arbetareföreningen i Koskullskulle, Gällivare


Föreningen bildades 1899 med 25 medlemmar. Den nedlades 1902 varefter medlemmarna gick in i Gruv 7:an.

Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 1, sid. 88. 

Länkar

Bilagor

Relationer