Arkivbildare: Svartöstadens Evangelisk-Lutherska missionsförening

Grunduppgifter

Svartöstadens Evangelisk-Lutherska missionsförening
940
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 940 Svartöstadens Evangelisk-Lutherska missionsförening Enligt I Gustafssons: "Väckelserörelsen och politiken i Kalix, Luleå och Malmberget 1900-1920" skall en förening ha bildats i Svartöstaden runt sekelskiftet. Möjligen uppgick den i Luleåföreningen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar