Arkivbildare: Kiruna Folkets Husförening

Grunduppgifter

Kiruna Folkets Husförening
979
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 979 Kiruna Folkets Husförening Ett första möte hölls 28/2 1901 i lars Johan Janssons primitiva bostad. Under hans ledning hade en kommitte från Arbetareförbundet arbetat på frågan om ett Folkets Hus och även startat andelstecknande. Den 3 mars konstituerade sig styrelsen och dess förste ordförande blev K J Zetterkvist med L J Jansson som kassör och W Lindholm som sekreterare. En månad senare, den 3 april invigdes det nya huset. 1921 inköptes "Musikpaviljongen", men denna fastighet brann ned 1925 och tomten såldes. 1921 hade det ursprungliga Folkets Hus sålts till Kooperativa handelsföreningen. 1925 inköptes det nuvarande Folkets Hus från Godtemplarnas byggnadsförening. En om- och tillbyggnad skedde under åren 1926-1927. 1929 inköpte föreningen biografen Röda Kvarn. Den dervs till 1966. 1937 renoverades Folkets Hus byggnaden. 1946-1947 företogs en omfattande om- och tillbyggnad, vilken gav Folkets Hus dess nuvarande utseende. 1958 revs det ursprungliga Folkets Hus, när det nya Domus varuhuset skulle byggas. Ett nytt Folkets Hus invigdes 1986 och det gamla revs 1989. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

63

Länkar

Det finns inga länkar