Arkivbildare: Statsanställdas Förbund avd 1086, Kiruna

Grunduppgifter

Statsanställdas Förbund avd 1086, Kiruna
fd Sv Järnvägsmannaförbundets avd 86 Kiruna
987
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 987 Statsanställdas Förbund avd 1086, Kiruna Avdelningen bildades 4/9 1904 vid ett möte i Folkets Hus varvid SJMF:s förtroendeman Viberg talade. Mötesordförande var lokeldare Brodin. 22 medlemmar anslöt sig. Till interimstyrelse utsågs V Brodin som ordförande, Ekström som sekreterare och S Sjöström som kassör. 1907 omfattade avdelningen sträckan Lina älv - Abisko och antalet medlemmar vid årsskiftet 1906/07 var 363, 1935 211, 1960 312 och i dec 1980 675 Avdelningen organiserar idag melemmar längst linjen Fjällåsen - Riksgränsen tillhörande Banavdelningen, Elavdelningen, Maskinavdelningen (ej lokförare), signalavdelningen samt teleavdelningen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Länkar

Det finns inga länkar