Arkivbildare: SSU Bergnäset fd Bergnäsets Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

SSU Bergnäset fd Bergnäsets Socialdemokratiska ungdomsklubb
990
Bergnäset
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 990 SSU Bergnäset fd Bergnäsets Socialdemokratiska ungdomsklubb Klubben bildades första gången 1947 med 11 medlemmar. den nedlade verksamheten 1950. 1955 reorganiserades klubben med 18 medlemmar vid årets slut. Under 1960-talet låg verksamheten nere, men återupptogs en tid under första hälften av 1970-talet. 1976 är den nedlagd. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar