Arkivbildare: Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 208 Torneträsk

Grunduppgifter

Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 208 Torneträsk
996
Torneträsk
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 996 Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 208 Torneträsk Avdelningen bildades 1907 främst av Banavdelningens personal. det sägs i avd 86:s protokoll att "bildandet fyller ett länge känt behov emedan denna personal haft svårt att få sina intressen tillgodosedda i avd 86 beroende på de dåliga kommunikationerna och de långa avstånden". I starten hade avdelningen ca 60 medlemmar, under 1930- och 1940 talen varierade antalet mellan ca 50 och 65 medlemmar. Avdelningen nedlades under 1964 och medlemmarna övergick till avd 86 i Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Länkar

Det finns inga länkar