Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 573 Karesuando

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 573 Karesuando
fd Byggnadsträarbetareförbundet avd 427
1037
Karesuando
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1037 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 573 Karesuando Avdelningen bildades omkring 1943-1944. Den hade vid årsskiftet 1945-1946 12 medlemmar. 1949 skedde en övergång till Sv. Byggnadsarbetareförbundet, vilket bildades detta år. 1960-1961 var medlemsantalet 76. 1963 nedlades avdelning 573 och medlemmarna övergick till avd 94 i Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar