Arkivbildare: Ängesbyns Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Ängesbyns Socialdemokratiska arbetarekommun
1045
Ängesbyn
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1045 Ängesbyns Socialdemokratiska arbetarekommun En första arbetarekommun bildades 1933 och anslöts till SAP 1/7 detta år. Den nedlades av allt att döma omkring 1935-1936. 1936 bildades ju Nederluleå norra arbetarekommun och möjligen kan medlemmarna ha gått in i den. En ny arbetarekommun tillkom 11952 med 16 medlemmar 1972 hade den 8 medlemmar. Detta år skedde en omorganisation så att arbetarekommunen övergick till att bli Socialdemokratisk förening under Luleå arbetarekommun. Samtidigt skedde namnbyte till Nederluleå norra socialdemokratiska förening. I februari 1978 var antalet medlemmar 53. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Länkar

Det finns inga länkar