Arkivbildare: Bensbyns Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Bensbyns Socialdemokratiska arbetarekommun
1048
Bensbyn
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1048 Bensbyns Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarekommunen bildades 1933 med 7 medlemmar. Den anslöt sig 1/7 1933 till SAP. Verksamheten nedlades dock året därpå. 1956 bildadesånyo en arbetarekommun - då med 11 medlemmar. Dess verksamhet nedlades 1968. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar