Arkivbildare: Luleå Fruntimmersförening

Grunduppgifter

Luleå Fruntimmersförening
6
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 6 Luleå Fruntimmersförening Luleå Fruntimmersförening torde vara Norrbottens äldsta kvinnoförening. Den bildades 6/7 1857 och första ordförande var landshövding Ros fru. Föreningens ändamål var att "understödja sådane medmänniskor som råkat uti fattigdom och befinna sig oförmögna att försörja sig och de sina". 6/2 1880 upplöstes föreningen vid ett stormigt möte och en större del av föreningen bildade Luleå fruntimmers understöds- och pensionsförening för fruntimmer i Luleå. 21/5 1880 reorganiserades dock den gamla föreningen av 34 medlemmar. Vad som sedan hände med "utrbytarföreningen" är okänt. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Luleå kommun 1976-1977 del. 4 sid. 419.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar