Arkivbildare: Munksunds Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Grunduppgifter

Munksunds Socialdemokratiska Ungdomsklubb
12
Munksund
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 12 Munksunds Socialdemokratiska Ungdomsklubb Klubben bildades 15/2 1928 med 15 medlemmar. Under 1920-talets slut och början av 1930-talet hjälpte klubben till vid bildandet av klubbar i Pitebygden. Det var under 1930-talet en av länets största ungdomsklubbar med ända upp till 240 medlemmar. Under 1960-talets mitt lades verksamheten ned. Det gjordes ett försök till reorganisering av klubben 1970, med detta har inte lyckats och enligt uppgifter från distriktsexpeditionen är den förklarad som vilande. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar