Arkivbildare: Rosviks Mejeriförening

Grunduppgifter

Rosviks Mejeriförening
21
Rosvik
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 21 Rosviks Mejeriförening Rosviks Mejeriförening bildades år 1903. Dess första mejeriföreståndare var Alfred Eriksson, som efterträddes av Karl Sandlund. Mejeriet byggdes gemensamt av byns hemmansägare. För den egentliga driften hade man särskilda dagsverkslängder.Dagsverken bestod i vedhuggning, vattenhämtning och isupptagning. Den del-ägare som inte infann sig till dessa arbeten fick böta. Mejeriföreningens produkter försåldes till Luleå och Karlsvik.Transporterna dit ombesörjdes av byns bönder. Transportresorna fick påbörjas vi etttiden på natten för att kunna vara i staden i god tid. I början på 1930-talet upphörde mejerihanteringen i Rosvik och bönderna började sända sin mjölk till Norrbottens Producentförening i Luleå. År 1935 försåldes mejeriet till Martin Johansson, som där idkade bagerirörelse. Denne i sin tur sålde huset till Örebromissionens Babtistförsamling, som numera nyttjar det till möteslokal. /Carin Lindh

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar